Vrste osiguranja

 • Osiguranje od posledica nezgode - NEZGODA
 • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - ZDRAVSTVENO
 • Osiguranje Motornih vozila - KASKO
 • Osiguranje Šinskih vozila
 • Osiguranje vazduhoplova
 • Osiguranje plovnih objekata
 • Osiguranje robe u prevozu - TRANSPORT
 • Imovina
 • Osiguranja imovine od svih rizika- ALL RISK
 • Osiguranje od odgovornornosti zbog upotrebe motornih vozila - AO
 • Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova
 • Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata
 • OPŠTA ODGOVORNOST
 • Osiguranje kredita - KREDIT
 • Osiguranje jemstva
 • Osiguranje finasijskih gubitaka
 • Osiguranje troskova pravne zastite
 • Osiguranje pomoci na putu - POMOC NA PUTU
 • Druge vrste neživotnih osiguranja
 • Osiguranje Života - ŽIVOT
 • Rentno osiguranje
 • Dopunsko osiguranje uz osigurnaje Života