O nama

Donošenjem zakona o osiguranju 2004. godine stekli su se uslovi za obavljenje poslova neposredno povezanih sa poslovima osiguranja u koje spadaju i poslovi posredovanja u osiguranju.

3D MEDIATOR doo  je društvo za posredovanje, čija je jedina delatnost pružanje usluga posredovanja u osiguranju. Osnovano je 2007 godine u Beogradu.  Za obavljanje ovih poslova 3D MEDIATOR doo je dobilo dozvolu Narodne Banke Srbije. U 2016 godini uspešno je izvršeno usklađivanje sa novim Zakonom o osiguranju (rešenje br. 2982 od 26.04.2016)

3D MEDIATOR doo u svom timu ima visoko obrazovane iskusne i profesionalne kadrove iz oblasti osiguranja koji poseduju licence Narodne Banke Srbije za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.

Dugogodišnje iskustvo naših zaposlenih na poslovima osiguranja kao i poslovni i profesionalni ugled kod osiguravajućih društava koje imamo su garant kvalitetnih usluga koje pružamo našim klijentima, a ujedno daju i dodatnu sigurnost u pogledu zaštite ličnih interesa naših klijenata.