Društvena odgovornost

Društvo za posredovanje u osiguranju 3D MEDIATOR doo, ima obavezu, u slucaju zaključenja posla, da upozna ugovarača sa svim okolnostima nameravanog posla i da mu pruži sva potrebna objašnjenja i savete u cilju donošenja odluka koje su od značaja za zaključenje ugovora o osiguranju.

Kao garanciju dobrog izvršenja posla 3D MEDIATOR doo, je ugovorio polisu osiguranja odgovornosti iz delatnosti sa sumom osiguranja od 200.000 eura.